B1 : Tại màn hình Desktop của Windows bạn tìm kiếm ‘Server Manager‘ dưới cùng bên trái màn hình hoặc bạn có thể tìm kiếm qua công cụ Search trên thanh Menu Windows.

 

 

B2 : Hãy làm theo các bước hưỡng dẫn theo hình

1. Local Server > 2. IE Enhanced Security Configuration ấn vào ‘On’ > 3 và 4 : Chọn ‘Off’ > 5. OK

 

 

Cuối cùng bạn hãy tắt toàn bộ cửa sổ và thử mở trình duyệt Internet Explorer thử vào một số Website xem nhé. Toàn bộ thông báo bảo mật yêu cầu người dùng xác nhận sẽ không hiển thị và bạn có thể vi vu lướt website mà không bị hệ thống thông báo hỏi nữa nhé.